Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wide Investments Kałandyk Kornecki Sp. K. z siedzibą w Woli Morawickiej przy ulicy Tarnowskiej 145 operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem wideshop.pl (dalej „wideshop”). Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny: Wide Investments Kałandyk Kornecki Sp. K. / IODO Wola Morawicka, ul. Tarnowska 145, 26-026 Morawica
E-mail: iodo@wideshop.pl

 

I. Dane zbierane przez sklep internetowy

 

I. A Dane zbierane w celu wykonania umowy na linii wideshop - Klient

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem na wideshop.pl transakcji zakupu towaru.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Okres przetwarzania: Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a wideshop, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.


I. B Dane zbierane dla pomiarów statystycznych

 

W tym pomiary statystyczne (dalej „statystyka”), marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu


I. C Dane zbierane do celów marketingowych

 

W tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”).
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda

Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody


II. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy

 

 1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest obowiązkowa jeśli Klient chce złożyć zamówienie.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
 3. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne, w celu realizacji zamówienia.
 4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.
 5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
 6. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.
 7. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.
 8. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 9. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.


III. Zmiana danych

 

 1. Klientowi przysługuje: prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych; prawo żądania sprostowania danych; prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach); prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody); prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych (Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi -dane są niezbędne w celu świadczenia usługi)
 2. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
 3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.


IV. Usuniecie konta

 

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.


V. Zabezpieczenie danych

 

 1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 2. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu Internetowego. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.


VI. Zmiana Polityki Prywatności

 

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

pixel